Hiroko Williamson Bowl, 7.5"w x 5.5"h

$165.00

Hiroko Williamson Bowl, 7.5"w x 5.5"h

$165.00
  • Description

Dimensions: 7.5"w x 5.5"h

Hiroko Williamson bowl in gorgeous sand tones.